อนุทิน 145499 - ดร.ดนัย เทียนพุฒ

เมื่อเร็วนี้ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ไป ตรวจประเมิน สถาบันแห่งหนึ่งเพื่อขอรับรอง

เป็นหน่วยงานสอบและประเมินความสามารถด้านวิชาชีพ

ประเด็นที่น่าสนใจคือ การมีความสามารถของวิชาชีพ เป็นสิ่งจำเป็น เพราะทำให้เกิดมาตรฐาน

ในการทำงาน

แต่ที่น่าระวังคือ สถาบันหรือหน่วยงานที่ ทั้ง สอน สอบและประเมิน จะทำอย่างไรให้มีธรรมาภิบาล

เพราะเป็นการทำแบบครบวงจร มีอะไรที่จะแสดงให้เห็นได้ว่า ไม่เกิดอคติ หรือ การขัดแย้งในผลประโยชน์

และอีกอย่าง สถาบันเหล่านี้ ต้องไม่ไปก้าวก่ายกับ การให้ปริญญา หรือ กำหนดเงื่อนไขของปริญญา

เพราะทำงานเกินบทบาท หรือ ติดกับดักด้านวิชาชีพ ทำให้การจัดการเรียนการสอนในสาขาดังกล่าว

ไม่มีความเป็นอิสระทางวิชาการ

ทำให้คิดว่า เรื่องแบบนี้ก็น่าเป็น "Accountability" ด้วยเหมือนกันเขียน 26 Mar 2016 @ 07:42 ()


ความเห็น (0)