อนุทิน 145474 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

การใช้ enough ที่แปลว่า "เพียงพอ" ในตำแหน่งต่างๆ เช่น enough goods แปลว่า สินค้าที่พอเพียง เป็นต้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)