ติดต่อ

อนุทิน #145474

การใช้ enough ที่แปลว่า "เพียงพอ" ในตำแหน่งต่างๆ เช่น enough goods แปลว่า สินค้าที่พอเพียง เป็นต้น

  เขียน:  

ความเห็น (0)