อนุทิน 145474 - ต้นโมกข์

การใช้ enough ที่แปลว่า "เพียงพอ" ในตำแหน่งต่างๆ เช่น enough goods แปลว่า สินค้าที่พอเพียง เป็นต้น

เขียน 24 Mar 2016 @ 18:34 ()


ความเห็น (0)