อนุทิน 145464 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๓๗"

การศึกษา...มนุษย์เราได้เรียนรู้มาตั้งแต่แรกเกิดจนจบปริญญาต่าง ๆ...นั่นคือ การเรียนรู้ในระดับหนึ่ง...แต่สิ่งที่ติดตามตัวมา โดยไม่ค่อยนึกคิดถึง นั่นคือ "ประสบการณ์"...และประสบการณ์ในของแต่ละคนก็ย่อมมีทั้งเหมือนและไม่เหมือนกัน...สุดแต่ว่า จะขึ้นอยู่ในสถานการณ์ใดกันมา...สิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรรู้ไว้ นั่นคือ การเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าจะมองว่าประสบการณ์ของตนเองเหนือกว่าคนอื่น...สังคมปัจจุบัน คือ การเรียนรู้ร่วมกันคร่าาา...อย่าคิดว่า "ตนเองเก่งเหนือคนอื่น" เพราะคนที่รู้เขามองแล้วจะ "ขำ" คร่าาา

เขียน 24 Mar 2016 @ 10:17 ()


ความเห็น (0)