อนุทิน 145457 - คุณมะเดื่อ

  ติดต่อ

เกริ่นนำไว้ก่อน สำหรับ " บัณฑิตน้อยท่าฝาง"

กิจกรรมที่ยังคง...เหลืออยู่ให้ได้เห็น

เป็นรูปธรรมในวันนี้.....  เขียน:  

ความเห็น (1)

น่ารักมากเลย..