อนุทิน 145455 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๙๑๐ |

"กรรม"

ถ้าคิดไม่ดี ก็ย่อมได้สิ่งไม่ดี
ถ้าพูดไม่ดี ก็ย่อมได้สิ่งไม่ดี
ถ้าทำไม่ดี ก็ย่อมได้สิ่งไม่ดี
เขาไม่เชื่อกันหรือ?
ฤาจนกว่าจะได้รับสิ่งไม่ดีเหล่านั้นก่อน
แล้วจึงจะค่อยเชื่อ

เชียงใหม่ (ยามค่ำ)
๒๓ มี.ค.๕๙

เขียน 23 Mar 2016 @ 22:10 ()


ความเห็น (0)