อนุทิน 145446 - สามเณรสุทธิพงศ์ ผมทำ

วัดสว่างใต้ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๗ บ้านกุดลิง ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ สร้างขึ้น เมื่อประมาณพุทธศักราช ๒๓๓๘ มีมณฑปที่สวยงาม ในมณฑปประดิษฐานพระบรมสารีกธาตุและพระพุทธสัมฤทธิ์นิโรคันตราย (หลวงพ่อองค์ดำจำลอง)และยังมี พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร อายุประมาณ ๑๐๐๐ ปี และพระพุทธรูปไม้ ที่มีอายุ กว่า ๓๐๐ ปี วัดสว่างใต้ยังเป็นสถานที่สำคัญของชาวบ้านในชุมชน อำเภอร่องคำ

เขียน 23 Mar 2016 @ 08:47 ()


ความเห็น (0)