อนุทิน 145427 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

บางครั้งฉันอาจไม่มีการตอบโต้

แต่ฉันก็สังเกตเห็นการกระทำของคุณตลอดนะ!

................

  เขียน:  

ความเห็น (1)

แสดงออกถึงการเข้าถึงปัญญา