อนุทิน 145416 - บุษยมาศ

"อนุทินที่ ๑๓๒๔"

แปลกใจ...การเป็นผู้ใหญ่ ทำอย่างไรจะให้เป็นที่เคารพของเด็ก ๆ โดยเฉพาะกิริยา วาจา ท่าทาง...หากทำเป็นวางท่า กร่างในอำนาจ อย่าหวังว่า...เด็กรุ่นหลังจะให้ความนับถือ โดยเฉพาะการมีเหตุผล หากไม่มีอย่าหวังจะได้รับศรัทธา ที่สำคัญ คือ อารมณ์ ต้องพึงระวังให้มาก ๆ อย่าเป็นคนเจ้าอารมณ์...

เขียน 21 Mar 2016 @ 11:24 () แก้ไข 21 Mar 2016 @ 11:25, ()


ความเห็น (0)