อนุทิน 145393 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

เรื่องที่ยากที่สุดสำหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ง่ายที่สุดสำหรับอีกคน ในขณะเดียวกันเรื่องที่ง่ายที่สุดสำหรับบางคนอจจะเป็นเรื่องที่ยากที่สุดสำหรับบางคน

ค้นหาสิ่งที่สอดคล้องกับความสามารถของตัวเองให้เจอน่าจะเป็นเป้าหมายของการเรียนรู้ที่สำคัญของเยาวชน

เขียน 18 Mar 2016 @ 15:07 ()


ความเห็น (1)

เห็นด้วยอย่างยิ่งค่ะ...