อนุทิน 14539 - กวิน

กวิน
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

025 : รุ้งเอย...ทำไมบางทีมีเป็นคู่?  @192256 โดย  บัญชา ธนบุญสมบัติ

(ตามคุณพี่อุ๊ a l i n_x a n a =) ไปดูรุ้งที่บล็อกคุณพี่ชิว) สวัสดีครับพี่ชิว มาอ่านครับ ผมว่าเราน่าจะเห็นรุ้ง ได้ถึง 6 ตัวนะครับ เห็นสามตัวบนฟ้า และเห็นอีกสามตัวเห็นในน้ำ รวมเป็นหกตัวครับ :)  อนึ่งความเชื่อทางพุทธศาสนาเชื่อว่า สวรรค์มีหกชั้นนะครับ เรียกสวรรค์ทั้งหกชั้นฟ้าว่า ฉกามาวจร=ฉ+กาม+อวจร แปลโดยยึดพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ได้ดังนี้นะครับ

= หก (six)
กาม=ความรัก
อว เป็นคำอุปสรรค (prefix) นำมาเติมหน้า ธาตุ (Root)  อว แปลว่า ไม่  เช่น อวมงคล แปลว่า ที่มิใช่มงคล
จร = ไม่ใช่ประจํา, ไป, เที่ยวไป; ประพฤติ.

อวจร= ที่มิใช่การเที่ยวไป (ไม่ไปเที่ยว ก็คือ การอยู่กะที่)

ราชบัณฑิตย์ฯ แปลคำว่า อวจร ไว้ว่า

อวจร  [อะวะจอน] น. แดน, บริเวณ, เขต, วิสัย. (ป., ส.).

ดังนั้น คำว่า

ฉกามาวจร =(ที่มิใช่การเที่ยวไป/อยู่กับที่) ดินแดน อันยังเกี่ยวข้องด้วยกามคุณ มีหก (ชั้น)

ราชบัณฑิตฯ แปล คำว่า  ฉกามาวจร ไว้ว่า

ฉกามาพจร, ฉกามาวจร  [ฉะกามาพะจอน, ฉะกามาวะจอน] น. สวรรค์ ๖ ชั้น ได้แก่ ๑. จาตุมหาราช  หรือจาตุมหาราชิกหรือจาตุมหาราชิกา ๒. ดาวดึงส์ ๓. ยามา ๔. ดุสิต   ๕. นิมมานรดี ๖. ปรนิมมิตวสวัตดี. (ป. ฉ + กาม + อวจร).

ปล.ผมเขียนบทความเกี่ยวกับ สวรรค์ชั้นเจ็ด??? ไว้พี่สนใจไปเที่ยว เอ้ย สนใจอ่านคลิกตามไปได้เลยนะครับ แต่ที่พูดมาเสียยาวยืดนี้ก็เพื่อจะเสนอว่ารุ้งก็น่าจะเห็นได้ ถึง หกตัว เหมือนสวรรค์ มี หกชั้น ดังนี้นะครับ 

รุ้งปฐมภูมิ (จาตุมหาราช)
รุ้งทุติยภูมิ (ดาวดึงส์
)
รุ้งตติยภูมิ (ยามา
)
รุ้งจตุรภูมิ  (ดุสิต
)
รุ้งเบญจมภูมิ (นิมมานรดี
)
รุ้งฉภูมิ (ปรนิมมิตวสวัตดี)

เขียน 07 Jul 2008 @ 11:09 () แก้ไข 07 Jul 2008 @ 19:03, ()


ความเห็น (0)