อนุทิน 145369 - คนถางทาง

  ติดต่อ

โกง๕ (โปรดกาข้อถูกที่สุด ว่าใครโกงที่สุด)

๑. คนโกง

๒. คนที่อนุมัติทุนให้โกง

๓. คนชาวบ้านที่ยอมให้เขาโกง

๔.พระที่ไม่ออกมาต้าน

๕.อจ.มหาลัยที่เพิกเฉย

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (1)

3 2 1 5 4 ให้หมายเลข สามอันดับแรก..