อนุทิน 145369 - คนถางทาง

โกง๕ (โปรดกาข้อถูกที่สุด ว่าใครโกงที่สุด)

๑. คนโกง

๒. คนที่อนุมัติทุนให้โกง

๓. คนชาวบ้านที่ยอมให้เขาโกง

๔.พระที่ไม่ออกมาต้าน

๕.อจ.มหาลัยที่เพิกเฉย

เขียน 17 Mar 2016 @ 12:32 () แก้ไข 17 Mar 2016 @ 12:32, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

3 2 1 5 4 ให้หมายเลข สามอันดับแรก..