อนุทิน 145365 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๘๙๐ |

"น่าจะดีจริง"

เริ่มเชื่อแล้วกับคำว่า
"สิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว...ดีเสมอ"

มีคนบอกว่า
"ตัวเองไม่ได้เป็นคนดี
ความไม่ดีก็มีอยู่บ้าง"

สำหรับผม
หากความไม่ดีนั้นถึงขั้นกับ
ผิดศีลผิดธรรม

ตัวเองก็ยอมรับนะว่า
วันหนึ่งผลกรรมนั้นจะตามทัน

บางทีผมก็สงสัยเหมือนกันว่า
ทั้ง ๆ ที่รู้ว่ามันผิดศิีลผิดธรรม
เหตุไฉนถึงไม่ชั่งน้ำหนักให้ดีเสียก่อนทำ
หรือเขาไม่เชื่อเรื่อง "กรรม"

เขียน 16 Mar 2016 @ 23:27 () แก้ไข 17 Mar 2016 @ 00:14, ()


ความเห็น (0)