อนุทิน #145345

| อนุทิน ... ๖๘๘๘ |

"..."

ภารา หะเว ปัญจักขันธา
ขันธ์ทั้งห้าเป็นของหนักเน้อ

ภาระหาโร จะ ปุคคะโล
บุคคลแหละ เป็นผู้แบกของหนักพาไป

ภาราทานัง ทุกขัง โลเก
การแบกถึงของหนักเป็นความทุกข์ในโลก

การะนิกเขปะนัง สุขัง
การสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุข

(ฝนตกยังต้อง ฟ้าร้องยังถึง, หน้า ๗๙)

เขียน:

ความเห็น (4)

สาธุ...สัจธรรมแท้..ที่กล่าวมาแล้ว..ก็คือความจริงเน้อ..

ยินดีในธรรมครับ ท่านอาจารย์ prayat ;)...

ยินดีครับ คุณเพชรฯ ;)...