อนุทิน 145338 - อร วรรณดา

  ติดต่อ

อนุทิน ๑๓๙

...

มองภาระ หน้าที่ ให้สนุก

จะมิทุกข์ กังวล จนหม่นหมอง

งานคือเงิน เงินคืองาน ช่วยประคอง

ถูกครรลอง ครองธรรม พบร่มเย็น

...

(อร วรรณดา ๑๕-๓-๕๙)

  เขียน:  

ความเห็น (0)