อนุทิน 145338 - อร วรรณดา

อนุทิน ๑๓๙

...

มองภาระ หน้าที่ ให้สนุก

จะมิทุกข์ กังวล จนหม่นหมอง

งานคือเงิน เงินคืองาน ช่วยประคอง

ถูกครรลอง ครองธรรม พบร่มเย็น

...

(อร วรรณดา ๑๕-๓-๕๙)

เขียน 15 Mar 2016 @ 19:48 ()


ความเห็น (0)