อนุทิน 145328 - ศรีกรม

-วันนี้ไปทำธุรกับภรรยา แล้วเข้าที่ทำงาน/มีการจัดนิทรรศการของอินโดนีเซียที่ห้องสมุด/มีเสื้อผ้ามาจำหน่าย

- จัดทำกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน

- ได้รับแจ้งให้เข้าสัมมนาที่รร.สุโกศลในวันที่ 25 มีค.59

- ประสานเรื่องการจัดทำตัวชี้วัดระดับสำนักงานฯ เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจรับทราบ

- คติประจำวัน...ทุกคนล้มแล้ว มีหน้าที่ที่จะต้องลุกขึ้น...

เขียน 15 Mar 2016 @ 15:52 ()


ความเห็น (0)