อนุทิน 145323 - บุษยมาศ

อนุทินที่ ๑๓๒๑...

"ผลของการกระทำ"

ช่วงวันที่ ๙-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๙...เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นของสายสนับสนุนวิชาการ...ที่ มรภ.กาญจนบุรี...ได้คิดว่า...เราให้ความรู้กับคนอื่นไป...สิ่งที่ได้รับกลับมา นั่นคือ...ความรู้ใหม่ที่ต่อยอดความรู้เดิมของเรา ทำให้เรามีองค์ความรู้มากขึ้น จากการที่เราได้เรียนรู้กับคนอื่น...นี่คือ การให้ ที่เราไม่เคยคิดว่า...จะได้ในสิ่งนี้เลย แต่ก็ได้กลับมา...ขอบคุณในทุกเรื่องที่เป็นครูสอนฉันเอง...สุดท้าย...สิ่งที่ได้ นั่นคือ การจัดทำ "คู่มือ" ในการกำหนดระดับตำแหน่งที่สูงขึ้นอีก ๑ เล่ม...

เขียน 15 Mar 2016 @ 10:03 ()


ความเห็น (0)