ติดต่อ

อนุทิน #145319

สัจธรรมที่จำและเข้าใจ วันเวลาผ่านไปไม่หวนกลับ

ประสบการณ์ผ่านไปไกลริบลับ เหตุไฉนใจยังจับจำไม่ลืม

ปล่อยเต่า ปลา ปล่อยนก ปล่อยไปได้

ปล่อยใจให้ปล่อยว่างช่างยากเหลือ

ต้องฝึกจิต คิดธรรม นำจุนเจือ

ไม่ให้เหลือ มุ่นหมก พกจุดดำ

ให้จุดขาว นำคิด จิตผ่องใส

มองใดใด ให้รู้ ตัวของฉัน

สติ สมาธิ ปัญญาทัน

สุข สงบ มั่น จากนี้และต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (0)