อนุทิน #145298

| อนุทิน ... ๖๘๘๑ |

"..."

โลกนี้ไม่ได้อยู่ยาก
เกินใจของตนเอง
ที่อยากจะอยู่

เชียงใหม่ (ฤดูร้อน)
๑๓ มี.ค.๕๙

เขียน:

ความเห็น (0)