อนุทิน 145298 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๘๘๑ |

"..."

โลกนี้ไม่ได้อยู่ยาก
เกินใจของตนเอง
ที่อยากจะอยู่

เชียงใหม่ (ฤดูร้อน)
๑๓ มี.ค.๕๙

เขียน 13 Mar 2016 @ 21:49 ()


ความเห็น (0)