อนุทิน 145286 - Oranong

Oranong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

“ความรู้ที่คงทน เกิดจากการเรียนรู้ที่มีความสุข”

การแข่งขันเกมเป็นสิ่งที่เด็กๆ ทุกคนชื่นชอบ เพราะได้ฝึกสติปัญญา ไหวพริบและความรอบคอบ

ในการฝึกทักษะทางคณิตศาสตร์ โดยมีเพื่อนช่วยกันคิด ช่วยกันสร้าง เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กมีความสุข

และภาคภูมิใจในการเรียนแบบร่วมมือกันจนประสบผลสำเร็จ การแก้ปัญหาต่างๆ ทำให้เด็กได้รู้ว่า

การที่มีเพื่อนช่วยคิด ช่วยกันแก้ปัญหาจะทำให้เขาทำงานได้รวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นความรู้

ที่ได้มาพร้อมกับการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความสุขของเด็กทุกคน การเพิ่มเติมความรู้ให้เด็ก

เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นกิจวัตร มีโอกาสเสริมเมื่อไร ก็ต้องเสริมให้

เพราะผลที่ได้รับในอนาคตนั้นงดงามเสมอ

เขียน 12 Mar 2016 @ 19:11 ()


ความเห็น (0)