อนุทิน 145279 - ขวัญชัย วัชรสุนทรกิจ

เป็น ในสิ่งที่ปรารถนา

อยู่ ในที่ที่เป็นสุข

คือ หนทางแรกสู่ความสำเร็จ

เขียน 12 Mar 2016 @ 11:00 ()


ความเห็น (0)