อนุทิน 145278 - คุณมะเดื่อ

เมื่อวาน ( ๑๐ มีนาคม ๕๙ ) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ฝ่ายงานการศึกษาของ อบต.บ่อนอก ได้เข้ามาที่

ศพด.วัดอู่ตะเภา เพื่อสำรวจข้อมูล

จำนวนเด็ก อายุ ๒ - ๕ ปี เพื่อเตรียมการ

จัดตั้ง ศพด. วัดอู่ตะเภา กล่าวคือ...

รับ ศพด.วัดอู่ตะเภา ที่มีอยู่แล้วไว้ใน

เป็นของ อบต. บ่อนอกในการ

บริหารจัดการทุกอย่าง อย่างสมบูรณ์

คุณมะเดื่อดีใจมาก ๆ ที่ในที่สุด ที่อีกไม่นาน

สิ่งที่คุณมะเดื่อและชาวบ้านได้เริ่มต้นกันไว้

แล้ว จะเสร็จสมบูรณ์เสียที ดีใจ ๆๆๆๆเขียน 12 Mar 2016 @ 00:12 ()


ความเห็น (2)

ยินดีด้วยนะครับ.เย้ๆ

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยนะครับ