อนุทิน #145268

บุคคลที่ทำดีกับคุณ

แต่โหดร้ายกับผู้บริการชาย

ก็ไม่ใช่คนดีอะไรนักหนาหรอก!

...........

เขียน:

ความเห็น (2)

จริงอย่างที่คุณ GD ว่าไว้จริงๆครับ