อนุทิน 145260 - Weerayut Wichachai

มรรค

ต้องมีความเพียรแสวงหาด้วยดี

เพื่อให้จิตตื่นด้วยดี

มีสถานภาพสังคมที่ดี

ปรกติสุขอันปรากฏด้วยดี

เกิดขึ้นและดับไปอย่างดี

คือมรรคที่ดี

ความถึงพร้อมด้วย

การช่วยเหลือเกื้อกูลเป็นอันดี

ส่งเสริมสภาพจิต

และสถานภาพสังคม

ให้ชีวิตดำเนินไปด้วยดี

และสถานภาพสังคม

มีพัฒนาการที่ดี

นั้นคือดุลย์ภาวะปรกติสุขแห่งมรรค

ความสุขสดชื่นตื่นรู้เป็นอันดี

จนถึงรู้ตื่นเบิกบานเป็นอันดี

เป็นสมังคีมรรค

คือสถานภาพอันพร้อมสำหรับปัญญา

อันเท่าทันโลกชีวิต

และพร้อมที่จะแก้ปัญหา

ให้มรรคคือทางชีวิตผ่านไปได้

เป็นอย่างดี

ความว่างอันมีสถานภาพพอดี

ก็สมดุลย์กับมรรคเป็นอันดี

จึงได้เห็นโลกและชีวิต

แยกตัวออกจากความว่าง

ชัดเจนในอิสระภาพ

แห่งธรรมธาตุสังขาร

ที่เป็นอิสระเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป

อย่างแจ้งชัดและชัดเจน


ประภา สันติ

เขียน 11 Mar 2016 @ 12:51 ()


ความเห็น (0)