อนุทิน 145256 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๘๖๘ |

"หัวปุ๊"

นั่งเขียนเอกสารประกอบการฝึกอบรมมาตรฐานความรู้วิชาชีพครูของคุรุสภา ๙ มาตรฐาน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
หลักสูตรที่ ๘ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา ... มานับสัปดาห์
รับผิดชอบในหน่วยที่ ๕ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมิน และการปรับปรุงนวัตกรรม
เลือกเขียนนวัตกรรมเอาไว้ ๓ นวัตกรรม คือ บทเรียนสำเร็จรูป คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และชุดการสอน
เหน็ดเหนื่อย เมื่อยล้า น้ำตาไหลมาก ... กว่าจะเสร็จ ก็ปาเข้าไปวันที่ผ่านมา (๑๐ มี.ค.๕๙)
เนื้อหาเกือบ ๗๐ - ๘๐ หน้า แถมออกข้อสอบอีก ๒๐ ข้อ ... คนเมือง เรียก "หัวปุ๊" 555

  เขียน:  

ความเห็น (2)

หัวปุ๊ = หัวฟู

555