อนุทิน 145244 - คนถางทาง

  ติดต่อ

คนฉลาดน้อยมีมาก

คนฉลาดกลางมีพอประมาณ

คนฉลาดมากมีน้อย

นี่แหละป้ญหาใหญ่ของโลก ที่แม้พพจ. ที่ถือว่าเป็นสัพพัญญู ยังต้องเพ่งบัวสี่เหล่า

โฮบามา กะประยุทธ์ หรือ หม่า (ไต้หวัน) ใครเป็นบัวเหล่าใด

  เขียน:  

ความเห็น (0)