อนุทิน 145243 - พ.แจ่มจำรัส

  ติดต่อ

หลายครั้งที่เขียนอนุทิน ได้เป็นบทกวี

บ่อยครั้งที่เขียนอนุทินได้เป็นบันทึก

และมีไม่บ่อยที่เขียนบันทึกได้ไม่ต่างจากอนุทิน

เช่นเดียวกับชีวิต ที่ไม่มีหลักเกณฑ์อะไรที่แน่นอน

............

  เขียน:  

ความเห็น (1)

เขียน เขียนไป