อนุทิน 145237 - โอ๋-อโณ

  ติดต่อ

ไม่ใช่แต่ในอเมริกา บ้านเราก็คงจะมีแนวโน้มเดียวกัน คือพบว่ามีการติดเชื้อดื้อยาในผู้ป่วยในโรงพยาบาลมากขึ้นแม้จะมีการพัฒนามาตรการในการจัดการมากขึ้นแล้ว บุคลากรในการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยก็ยังต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากๆอยู่ เพราะมีส่วนในการลดหรือเพิ่มอุบัติการณ์ได้มากทีเดียว อ่านได้จาก Vital Signs: Preventing Antibiotic-Resistant Infections in Hospitals — United States, 2014. CDC: Morb Mortal Wkly Rep. Published online March 3, 2016

  เขียน:  

ความเห็น (0)