อนุทิน 145226 - ศรีกรม

  ติดต่อ

-วันนี้มาทำงานตามปกติ มารถประจำทางเอง

- รอรถนานพอสมควร

- 8 มีนาคม 59 ประชุมคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาTQA

- ภาคบ่ายประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯและแบ่งหน้าที่ในการจัดประชุมสัมมนาในวันที่ 10-11 มีนาคม 2559

- 7 มีนาคม 2559 ไปร่วมประชุมกับคณะทำงานหน่วยงานนำร่องสำนักงานอัยการภาค 2 จังหวัดชลบุรี

- คติประจำวัน...จงอยู่อย่างที่เป็น อย่าเป็นอย่างที่อยากเป็น...

  เขียน:  

ความเห็น (0)