อนุทิน 145212 - ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ ได้มีโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชน สวนมุทิตาธรรม สถาบันบันลือธรรม แห่งธรรมสภาวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์วิษณุ เอมประณืตร์ ประธานที่ปรึกษาหอศิลป์พุทธะนับว่าเป็นวาสนา และโชคที่ได้เดินทางมาพบสถานที่เรียนรู้ด้านพุทธธรรมที่อาคาร สวนธรรม ที่พักอาศัย เรือนธรรม ห้องสมุด โรงมหรสพทางวิญญาณ ที่ถอดแบบมาจากสวนโมกขพลาราม หรือวัดธารน้ำไหล แห่งอำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานีออกแบบได้อย่างลงตัวสวยงาม สงบ ร่วมรื่นด้วยแมกไม้ ลำธารที่เกิดจากการตกแต่ง และลำคลองที่มีน้ำไหลผ่านประหนึ่งสถานที่ปฏิบัติธรรม สัปปายะ เหมาะสมอย่างยิ่งเป็นที่ชำระใจ และบำเพ็ญเพียร สำหรับประชาชนทั่วไป ซึ่งก็มีกิจกรรมจัดทุกๆเดือน ต่อเนื่องมาหลายปีแล้ว วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๙ เป็นฤกษ์ดีดิถีแห่งปัญญาที่จะนำความร่วมมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายร่วมกัน ในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จัดการศึกาษาตามอัธยาศัย การศึกษาต่อเนื่อง และการพัฒนาทักษะชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ศูนยืการศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเาก (วิทยาลัยในวัง) โครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี

เขียน 07 Mar 2016 @ 21:20 ()


ความเห็น (0)