อนุทิน 145204 - ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร

ความคิด = อิสระ /// ความเงียบ = อิสระ /// แปลความว่า คิดหรือเงียบก็ได้แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์และเงื่อนไข คิดได้แต่มองคนอื่นด้วย เงียบได้แต่ดูสถานการณ์ด้วย

เขียน 07 Mar 2016 @ 15:58 ()


ความเห็น (0)