อนุทิน #145199

  ติดต่อ

วันนี้หัวหน้างานหลักสูตรโทรมา เรื่อง อธิการสั่งให้ตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุง 2556 โดยใช้เกณฑ์ หลักสูตรปริญญาตรี 2558 (เกณฑ์ใหม่เมื่อปรับปรุงหลักสูตร) แต่ หลักสูตรนี้ ใช้เกณฑ์ หลักสูตรปริญญาตรี 2548 เพราะยังไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเกณฑ์เดิมไม่มีเกณฑ์เรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี แต่เกณฑ์ใหม่มี สรุปแล้วการปฏิบัติงานจะต้องยึด ตามเกณฑ์ หรือตามบุคคล

  เขียน:  

ความเห็น (0)