อนุทิน 145199 - อ.หนึ่ง

อ.หนึ่ง

วันนี้หัวหน้างานหลักสูตรโทรมา เรื่อง อธิการสั่งให้ตรวจสอบอาจารย์ประจำหลักสูตร ปรับปรุง 2556 โดยใช้เกณฑ์ หลักสูตรปริญญาตรี 2558 (เกณฑ์ใหม่เมื่อปรับปรุงหลักสูตร) แต่ หลักสูตรนี้ ใช้เกณฑ์ หลักสูตรปริญญาตรี 2548 เพราะยังไม่ได้ปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งเกณฑ์เดิมไม่มีเกณฑ์เรื่องอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี แต่เกณฑ์ใหม่มี สรุปแล้วการปฏิบัติงานจะต้องยึด ตามเกณฑ์ หรือตามบุคคล

เขียน 07 Mar 2016 @ 10:25 ()


ความเห็น (0)