อนุทิน 145182 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ประชุมในวันหยุด"

เช้านี้ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙...ผู้บริหารระดับสูง ขอเชิญฉันในฐานะเลขานุการเข้าร่วมประชุมการติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานและพิจารณาความดีความชอบ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป...โดยประชุมเพื่อหาข้อยุติในการปฏิบัติที่ชัดเจน ยุติธรรม อุดข้อขัดแย้งและปัญหาในการทำงานเรื่องพิจารณาผลของการปฏิบัติงาน โดยคิดแบบต่าง ๆ เพื่อขจัดข้อปัญหาในการทำงาน

  เขียน:  

ความเห็น (0)