อนุทิน 145179 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๖๘๕๖ |

"สอบ..."

สถานศึกษาที่เปิดแบบไทยแลนด์ ตอนนี้เข้าสู่การสอบปลายภาคแล้ว
ในขณะที่สถานศึกษาที่เปิดแบบอาเซียนจ๋า เพิ่งเข้าสู่การสอบกลางภาค

ครูที่อยู่ในสถานศึกษาที่เปิดแบบไทยแลนด์ เตรียมคุมสอบ ออกเกรด
และเตรียมไปเทียวทะเล (อันเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดมาช้านาน)
ในขณะที่ครูที่อยู่ในสถานศึกษาที่เปิดแบบอาเซียน เตรียมคุมสอบเหมือนกัน
และเตรียมสอนในครึ่งเทอมหลังต่อไป

เขียน 04 Mar 2016 @ 20:51 ()


ความเห็น (1)

กำลังปรับเปลี่ยน...ระบบรึครับครู...?