อนุทิน 145179 - Wasawat Deemarn

  ติดต่อ

| อนุทิน ... ๖๘๕๖ |

"สอบ..."

สถานศึกษาที่เปิดแบบไทยแลนด์ ตอนนี้เข้าสู่การสอบปลายภาคแล้ว
ในขณะที่สถานศึกษาที่เปิดแบบอาเซียนจ๋า เพิ่งเข้าสู่การสอบกลางภาค

ครูที่อยู่ในสถานศึกษาที่เปิดแบบไทยแลนด์ เตรียมคุมสอบ ออกเกรด
และเตรียมไปเทียวทะเล (อันเป็นประเพณีปฏิบัติที่สืบทอดมาช้านาน)
ในขณะที่ครูที่อยู่ในสถานศึกษาที่เปิดแบบอาเซียน เตรียมคุมสอบเหมือนกัน
และเตรียมสอนในครึ่งเทอมหลังต่อไป

  เขียน:  

ความเห็น (1)

กำลังปรับเปลี่ยน...ระบบรึครับครู...?