อนุทิน 145177 - ต้นโมกข์

ยอม

ถกเถียงไม่ลดละ

กระดังงาหรือการเวก

การเวกหรือกระดังงา

ให้ความน่าจะเป็นไว้ต่างต่าง

อ้างรูปพรรณสัณฐาน

อาวุโสก็มากประสบการณ์

น้องก็อิงศาสตร์แห่งพฤกษา

ถกเถียงไม่ลดละ

กระดังงาหรือการเวก

การเวกหรือกระดังงา

เงียบชม---ดมดอม

ด้วยคือกาละน่าถนอม

ด้วยว่ากลิ่นหอมนี้ยอม

แต่สนธยา

ประกาย ปรัชญา

จาก “เดินเคียงฉัน”

เขียน 04 Mar 2016 @ 18:44 ()


ความเห็น (0)