อนุทิน 145171 - บุษยมาศ

"ไม่เข้าใจ"

บางครั้ง...ก็ไม่เข้าใจว่า ทำไมมนุษย์เรา จึงต้องมีความต้องการมากมาย สำหรับค่าตอบแทนที่จะให้ได้มา...ยศ ตำแหน่ง ที่จะได้ ทำไมต้องเรียกร้องสิทธิต่าง ๆ เพื่อให้ได้มา...ไม่พอใจในสิ่งที่เป็นอยู่ ซึ่งหากเปรียบเทียบว่า มีงานทำได้เดือนต่อเดือนก็น่าจะพอใจแล้ว...แต่ยังไม่พอ เรียกร้องเพื่อให้ได้สิทธิเท่าเทียมผู้อื่น...ฉันเห็นว่า เข้าใจไม่ถูกต้องแล้ว...สิทธิใครก็สิทธิมัน จะให้เท่าเทียมกันนั้น คงไม่ได้หรอก หากสิทธิเท่าเทียมกัน ควรเท่าเทียมกันตั้งแต่เริ่มแรกของ การจ่ายเงินเดือนหรือค่าตอบแทน...เห็นชัด ๆ ว่ามันแตกต่างกันตั้งแต่เริ่มแรก แล้วไฉนยังต้องมาเรียกร้องสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้มันทัดเทียมกัน...เพราะเหตุใด???

เขียน 04 Mar 2016 @ 16:22 ()


ความเห็น (0)