อนุทิน 145170 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"เครื่องมือ"

ไม่ว่าการสอบข้อเขียน...การสอบสัมภาษณ์ ล้วนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลทั้งสิ้น...ยิ่งปฏิบัติงานด้านบุคคล ยิ่งเข้าใจในแก่นแท้ของการที่ภาครัฐใช้วิธีการสอบต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านบุคคล

  เขียน:  

ความเห็น (0)