อนุทิน 145170 - บุษยมาศ

"เครื่องมือ"

ไม่ว่าการสอบข้อเขียน...การสอบสัมภาษณ์ ล้วนเป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลทั้งสิ้น...ยิ่งปฏิบัติงานด้านบุคคล ยิ่งเข้าใจในแก่นแท้ของการที่ภาครัฐใช้วิธีการสอบต่าง ๆ มาเป็นเครื่องมือในการบริหารงานด้านบุคคล

เขียน 04 Mar 2016 @ 16:17 ()


ความเห็น (0)