อนุทิน 145154 - ศรีกรม

- วันนี้มาทำงานตามปกติ ออกมาแต่เช้า รถติดมากเป็นพิเศษ ลูกสาวไปหาหมอตามที่นัด ที่รพ.รามา

- 1 มีนาคม 2559 ประชุมกำหนดตัวชี้วัดระดับสำนักงานกับหน่วยงานที่ไม่เกี่ยวกับคดี ตั้งแต่ 9.00-18.30 น. มีปัญหามากมาย

- เดินทางกลับบ้านถึงสี่ทุ่ม

- 2 มีนาคม 2559 มาทำงานช่วงเช้า ช่วงบ่ายไปร่วมเสวนา เรื่อง ภาวะผู้นำและความยั่งยืน ณ ตึกไซเบอร์ทาวเวอร์ ของ APM GROUP

- คติประจำวัน...อ่านตัวเองให้ออก บอกตัวเองให้ได้ ใช้ตัวเองให้เป็น...

เขียน 03 Mar 2016 @ 15:43 ()


ความเห็น (0)