อนุทิน 145152 - ภมรรัตน์ ชุมภูประวิโร

"ถึงแม้หนทางถูกเติมแต่งปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงไปเพียงใด แต่ความทรงจำมิตรภาพยังคงเดิมไม่แปรเปลี่ยน"

เขียน 03 Mar 2016 @ 13:34 ()


ความเห็น (0)