อนุทิน 145132 - บุษยมาศ

"การกระจายอำนาจ - การรวมอำนาจ"

มีข้อดี - ข้อเสีย อยู่ในคำนิยามของคำนั้นเอง...ทุกเรื่องอยู่ที่คนนำไปปฏิบัติ...ว่าจะนำไปใช้อย่างถูกต้องหรือไม่?

เขียน 02 Mar 2016 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)