อนุทิน 145131 - บุษยมาศ

"งานบุคคล"

วันนี้ ได้รับการประสานจากน้องจาก มรภ.แห่งหนึ่ง...โทรมาปรึกษาว่า "พี่บุษ มีหนังสือเลขที่นี้ ลงวันที่นี้ เรื่องนี้หรือไม่"...ฉันนิ่งฟังสักพัก ในใจก็คิดตามที่น้องเล่าให้ฟัง...สุดท้ายก็นึกขึ้นได้ว่า...ฉันเคยทำหนังสือถาม สกอ.ไป เมื่อปี ๒๕๕๐ นี่ก็เกือบ ๑๐ ปีทีเดียวนะ...แต่ในความทรงจำของฉัน ๆ เป็นผู้ทำ ฉันจึงทราบ รับปากว่าจะหาให้ทันที...สุดท้ายก็พบเรื่องและ FAX ให้ภายใน ๕ นาที...คิดต่อว่า...หากฉันถูกเปลี่ยนงานไปทำในหน่วยงานอื่น ๆ แล้ว คนทำใหม่เขาจะทราบหรือไม่ว่า...ในอดีตที่ข้าราชการมีระดับเป็นซี เขาดำเนินการกันอย่างไร...ปัจจุบันใน มรภ.มีมากที่เปลี่ยนบุคคลทำงาน จึงทำให้ความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานนั้น ๆ ขาดคนรู้จริง โดยเฉพาะกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่มีมาตั้งแต่ดังเดิม...สุดท้าย คือ การเกิดปัญหาต่อการทำงานของมหาวิทยาลัย

เขียน 02 Mar 2016 @ 11:31 ()


ความเห็น (0)