อนุทิน 145130 - บุษยมาศ

"การเชี่ยวชาญในอาชีพ"

ปัจจุบัน...มีการขาดความรู้ในเรื่องระเบียบ ข้อบังคับดั้งเดิมของข้อกฎหมายกันมาก...อย่าลืมว่า!!! กฎหมายบางเรื่องยังคงต้องใช้กฎหมายเดิมที่ยังมิได้ยกเลิก...ให้พึงระวัง!!! ในการร่างกฎหมายออกมาบังคับใช้ในมหาวิทยาลัย เพราะไม่เช่นนั้น อาจเกิดปัญหาให้ปวดหัวกันขึ้นได้ในอนาคต...ดังนั้น คนที่ปฏิบัติงานนั้น ๆ ต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของตนเองให้มาก ๆ...และผู้ที่ไม่รู้ ควรเรียนรู้ ศึกษาเพิ่มเติมจากผู้รู้จริง ๆ...ไม่ควรที่จะทำออกมาให้คนทั้งมหาวิทยาลัยปฏิบัติ สุดท้าย อธิการบดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ เอง...ไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะร่างกฎหมายได้...ต้องเป็นผู้รู้จริง ๆ ไม่เช่นนั้น ผู้ร่างจะหน้าแตกได้...

เขียน 02 Mar 2016 @ 11:21 () แก้ไข 02 Mar 2016 @ 11:23, ()


ความเห็น (0)