อนุทิน 145121 - บุษยมาศ

"การสอนของฉัน"

ในการสอนคนของฉัน...ฉันจะสอนให้น้อง ๆ ในกอง ได้ฝึกหัดคิด วิเคราะห์ พูด ฟัง ด้วยตนเอง...หัดแสดงออกได้ด้วยตัวของตัวเอง...ไม่กลัวต่อสิ่งกระทำที่ผิด ๆ กล้าอธิบาย กล้าชี้แจงเหตุผลด้วยตนเอง...มีสัมมาคารวะ ให้เกียรติผู้อื่น (หากผู้อื่นไม่ให้เกียรติก็อย่ากลัวที่จะกล้าบอกให้เขารู้ว่า ถึงเวลาที่ฉันก็จะไม่ให้เกียรติคุณเช่นกัน)...บางคนอาจคิดว่าไม่ใช่ แต่ฉันถือว่า เป็นการแสดงให้ผู้นั้นรู้ไปเลยว่า...คุณแสดงกิริยาไม่ดีมาก่อน ควรได้รับผลตอบกลับอย่างไร เพราะสังคมไทยที่ผ่านมา ปฏิบัติดีกันเกินไป มักจะนิ่งไม่โต้ตอบ แต่ปัจจุบันไม่ได้แล้ว ยิ่งอยู่ในสังคมที่ใคร ๆ ก็คิดว่าสูง ควรได้รับการตอบกลับเช่นกัน...ตอบกลับในสิ่งที่มีเหตุและผลในตนเอง นี่คือ โลกของการทำงานในระดับสากลโลก...เหตุที่ต้องสอนให้น้อง ๆ เป็นแบบนี้ เพราะว่า ใช่ว่าฉันจะอยู่คุ้มครองพวกเขาไปตลอด สักวันหนึ่งพวกเขาก็ต้องโตขึ้นมาแทนที่ฉันเอง เขาต้องเป็นผู้ใหญ่ที่ทำตัวให้เป็นที่พึ่งของคนในมหาวิทยาลัยได้ต่อไป

เขียน 01 Mar 2016 @ 12:32 () แก้ไข 01 Mar 2016 @ 12:33, ()


ความเห็น (0)