อนุทิน 145119 - บุษยมาศ

"ผู้ใหญ่"

การเป็นผู้ใหญ่...มีหลายลักษณะ ผู้ใหญ่ที่น่าเคารพ ผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเคารพ ผู้ใหญ่ที่เป็นตัวอย่าง ผู้ใหญ่ที่ไม่น่าเอามาเป็นแบบอย่าง...คำพูด การกระทำ ล้วนเป็นบทพิสูจน์ให้กับเด็กรุ่นหลัง ๆ ได้ดูว่า...คุณเป็นผู้ใหญ่ประเภทใด...

เขียน 01 Mar 2016 @ 12:18 ()


ความเห็น (0)