อนุทิน 145082 - ajankoy

ajankoy
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชดำริก่อตั้งสถาบันการศึกษา ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก (วิทยาลัยในวัง) เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ในโอกาสมหามงคลที่พระราชบิดา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ฯทรงครองศิริราชยสมบัติ ครบ ๕๐ ปีในครานั้น ด้วยพระราชวิสัยทัศน์ยาวไกลเห็นงานเอกลักษณ์ไทย "ช่างสิบหมู่" ที่ขาดแคลนในการอนุรักษ์ สืบสาน และคงอยู่ในประเทศไทย ในคราวที่เป็นองค์ประธานซ่อมแซม ปฏิสังขรณ์ พระบรมมหาราชวังในโอกาสที่กรุงเทพมหานครมี อายุครบ ๒๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ได้ประชุมเพื่อระดมช่างสิบหมู่ที่มาบูรณะปฏิสังขรณ์ปราสาทราชมณเฑียรที่ก่อสร้างมาตั้งแต่ต้นรัชกาลที่ ๑ ชำรุดทรุดโทรมมาก ปรากฏมีช่างที่จะบูรณะปฏิสังขรณ์น้อยมาก และไม่มีสถาบันหรือโรงเรียนที่จะสอน นอกจากสำนักช่างสิบหมู่ในพระบรมมหาราชวังไม่ถึง ๒๕ คน พระองคืจึงพระราชทานที่ดิน ๕ ไร่ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตำบลศาลา อำเภอพุทธมณฑล ก่อตั้งสถาบันนี้ขึ้น โดยแยกออกมาจากโรงเรียนผู้ใหญ่พระตำหนักสวนกุหลาบ ซึ่งต่อมาคือ โรงเรียนช่างฝีมือในวัง ชาย และโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิง ในพระบรมมหาราชวัง ปัจจุบันนี้ทรงเฝ้าติดตามความก้าวหน้าของสถาบันแห่งนี้ โดยจะทรงมอบพระราชวินิจฉัยเป็นครั้งคราวกับต้นสังกัด คือสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่นในสืบสานหลักสูตรการ จักหยวก งานหุ่นหัวโขน งานบุดุนโลหะ งานประดับมุก งานศิลปวัฒนธรรมชีวิตหญิงไทยในอดีต เช่นงานอาหาร ขนมชาววัง ซึ่งทุกวันนี้ ข้าพเจ้า นายวุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง ข้าราชการตัวน้อยๆคนนี้ก็เพียรพยายามสนองพระราชดำริจนสุดความสามารถ เพื่อให้พระองค์ท่านได้มีความพอพระราชหฤทัยในสิ่งที่ดำริไว้

เขียน 28 Feb 2016 @ 07:36 ()


ความเห็น (0)