อนุทิน #145067

เมื่อคืนเข้าร่วมกิจกรรม วิปัสนากรรมฐาน ที่วัดวิเศษสมบูรณ์ บ้านแฝก มีผู้จิตศรัทธาถวายน้ำปานะ นมมากมาย มีการเช่าบูชาพระ เพราะวันสุดท้ายมีพุทธาภิเษกอันเชิญพระพุทธรูปขึ้นแท่นสักการะ ญาติโยมเข้าร่วมร้อยกว่าคน

เขียน:

ความเห็น (1)