อนุทิน 145010 - อาจารย์ต้น

  ติดต่อ

รึมนุษย์จะกลับมาสู่จุดดั้งเดิม?

  เขียน:  

ความเห็น (1)

คงต้องเป็นยุคเลยผ่านไปอีก 129600 ปีครับ