อนุทิน 145004 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"อายุมากขึ้น"

ยิ่งอายุมากขึ้น...เราจะยิ่งเข้าใจมนุษย์และโลกมนุษย์มากยิ่งขึ้น...ไม่รู้ว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหรือไม่...สำหรับฉันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ เข้าใจและเห็นใจ...สิ่งที่ทำได้ นั่นคือ การให้ การแบ่งปัน ไม่เบียดเบียน ทำเท่าที่กำลังใจ กำลังกายของเราจะทำให้ได้...เป็นเพราะเกิดจากการเรียนรู้และประสบการณ์ของตัวเราเอง...สุดท้ายเมื่อรู้แล้ว เห็นแล้ว ก็ได้ปล่อยวาง เพราะทุกเรื่องเป็นสัจธรรมของโลกมนุษย์

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณทุก ๆ ท่านค่ะ