อนุทิน 145002 - บุษยมาศ

  ติดต่อ

"ความเท่าเทียมกัน"

ไม่มีเรื่องใด...บนโลกใบนี้...ที่จะมีความเท่าเทียมและเสมอภาคกัน...ทุกเรื่องขึ้นอยู่กับความรู้จักพอของตัวเราเองมากกว่า...ที่จะทำให้ตัวของเราเองมีความสุขเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว...อย่าคาดหวังว่า จะมีสิ่งที่ทำให้เราต้องเท่าเทียมกับผู้อื่นได้

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณทุกท่านค่ะ