อนุทิน 144992 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

อ่านข่าวนี้ Everyone In America Is Even More Broke Than You Think แล้วทำให้เห็นความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยในอเมริกามีกว้างมาก สังเกตมาตั้งแต่ตอนสิบกว่าปีก่อนแล้วว่าอเมริกาเป็นประเทศโลกที่หนึ่งที่มีประเทศโลกที่สามซ่อนอยู่ภายใน

เราอยู่เมืองไทยก็ใช่ว่าดีกว่าเขา เพราะความเหลื่อมล้ำระหว่างคนจนกับคนรวยเมืองไทยนั้นกว้างกว่าเขาเสียอีก

เขียน 23 Feb 2016 @ 13:51 () แก้ไข 23 Feb 2016 @ 13:51, ()


ความเห็น (0)