อนุทิน 144982 - ต้นโมกข์

จำกันไม่ได้

(ภาพถ่ายที่เธอส่งมา)

ผินพักตร์ เพาะลักษณะจะพริ้ม...

แสยะยิ้ม โอ๊ะ ยิ้มอูม

ปรางป่องเพราะกล้องเจาะระยะซูม?

ผงะใจ มิใช่เธอ!

ผ่องแผ้วก็แล้วเลอะเหนอะหนะไหน

ดุจไขจะไหลเอ่อ

อวบอ้วนก็ล้วนกลเสนอ

ดิจิตอลสิซ่อนหา

ค้นเจอ จะเจอและอรชร

ดิจิตอลสะท้อนมา...

แวบเดียว เถอระเรียว ณ เทอะทะหน้า---

ดรุณี นะที่รัก!


ประกาย ปรัชญา

จาก “เดินเคียงฉัน”

เขียน 22 Feb 2016 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)